• Thống kê tình hình
  Covid-19
  Thế giới
  • 95435035Ca nhiễm
  • 2038680Tử vong
  • 68142006Khỏi bệnh
  Việt Nam
  • 1040Ca nhiễm
  • 32Tử vong
  • 695Khỏi bệnh