• Thống kê tình hình
  Covid-19
  Thế giới
  • 6302150Ca nhiễm
  • 374554Tử vong
  • 2866574Khỏi bệnh
  Việt Nam
  • 328Ca nhiễm
  • 0Tử vong
  • 293Khỏi bệnh