• Thống kê tình hình
  Covid-19
  Thế giới
  • 18304554Ca nhiễm
  • 694052Tử vong
  • 11508854Khỏi bệnh
  Việt Nam
  • 717Ca nhiễm
  • 8Tử vong
  • 381Khỏi bệnh