• Thống kê tình hình
  Covid-19
  Thế giới
  • 46085799Ca nhiễm
  • 1196561Tử vong
  • 33351735Khỏi bệnh
  Việt Nam
  • 1040Ca nhiễm
  • 32Tử vong
  • 695Khỏi bệnh