• Thống kê tình hình
  Covid-19
  Thế giới
  • 1202715Ca nhiễm
  • 64734Tử vong
  • 246648Khỏi bệnh
  Việt Nam
  • 240Ca nhiễm
  • 0Tử vong
  • 90Khỏi bệnh